Welkom op de website van basisschool Klaverblad

 

Darlingstraat 1
1102MX Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-6950062

Voor inschrijvingen kunt u een afspraak maken met mevrouw Iden Hassankhan: 020-6950062. Of stuurt u een mail aan: i.hassankhan@bsklaverblad.nl

Aan het Klaverblad is voorschool Kofi Ne Amma verbonden. Voor inschrijving op de voorschool kunt u rechtstreeks contact opnemen met telefoonnummer 020-5696893 of 020-5696872.

Basisschool het Klaverblad heeft zijn deuren begin 2012 geopend. Daarmee is het Klaverblad de nieuwste school in Amsterdam Zuidoost en heeft het de beschikking over een modern gebouw. In de klaslokalen wordt de lucht door een bijzonder systeem vier keer sneller ververst met frisse lucht. Daardoor is er meer zuurstof in de lokalen waardoor kinderen beter kunnen presteren.

Het Klaverblad heeft een continurooster. Tussen de middag blijven de kinderen op school. U heeft dus geen kosten voor de tussenschoolse opvang (overblijf).
De lestijden zijn iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

De gymzaal is extra groot en direct met de school verbonden. Er is een aula waar toneel gespeeld kan worden. In het gebouw zijn moderne schone toiletten te vinden  en ieder lokaal heeft een digitaal schoolbord.Maar niet alles is nieuw. Het team van het Klaverblad heeft ruim 25 jaar onderwijservaring in Zuidoost. Uiteraard werkt niet iedereen al zolang op het Klaverblad, maar er is een evenwichtige samenstelling in het team. Wij volgende de onderwijsontwikkelingen op de voet en voelen ons betrokken bij de kinderen. Dat alles samen maakt dat het Klaverblad staat voor goed onderwijs in Zuidoost!

Het is mogelijk om de schoolgidsen van onze school te downloaden.

Daarnaast is het eveneens mogelijk om via deze website kennis te nemen van onze kalender. Hierin zijn tevens alle vakanties en vrije dagen gedurende het gehele jaar opgenomen.

Ook bieden we u de mogelijkheid kennis te nemen van de laatste nieuwtjes van de school en zijn de maandelijkse nieuwsbrieven te downloaden.

Uiteraard plaatsen we ook foto's op onze website. Vele foto's van tal van schoolactiviteiten zijn op deze website te bewonderen.

Onze school is een van de scholen van Stichting Bijzonderwijs. Gezamenlijk verzorgen wij het onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag in Amsterdam Zuidoost. Via de website kunt u inloggen op de website van ons bestuur.

Indien u vragen mocht hebben dan treft u onder contactgegevens ons telefoonnummer, namen van directieleden en ons algemene e-mailadres aan.

 
 
 

Newsfeed Social Schools

 

Laatste nieuws

Nieuwsbrief 11 2018-2019
Nieuwsbrief 11 2018-2019
29/03/2019
In de rechterkolom kunt u de nieuwsbrieven aanklik..
 
Nieuwsbrief 10 2018-2019
Nieuwsbrief 10 2018-2019
08/03/2019
In de rechterkolom kunt u de nieuwsbrieven aanklik..

Nieuwe foto's